Хибриден модел
(8, 10 и 12 рамкови)

Хибриден модел

Състои се от обикновено или дълбоко дъно, различни комбинации от плодници, корпуси и магазини, хранилка и капак.


Дъно от системата Лангстрот Рут

Дъно с отваряем сектор за вентилация, покрит с поцинкована мрежа 3х3 мм и многопрофилен клин за ограничаване на входния отвор.


Плодник от системата Дадан Блат

Страните на плодника са направени посредством зъбна сглобка и водоустойчиво лепило.


Корпус от системата Лангстрот Рут

Страните на корпусите са направени посредством зъбна сглобка и водоустойчиво лепило.


Магазин от системата Дадан Блат

Страните на магазина са направени посредством зъбна сглобка и водоустойчиво лепило.


Възглавница от системата Дадан Блат

Дъсчена възглавница, състоящата се от три сектора. Средният сектор е с отвор за поставяне на хранилка.


Капак

Капак с дъсчен таван покрит с алуминиева ламарина.

Страните на капака са направени посредством зъбна сглобка и водоустойчиво лепило.


Кошерът може да бъде окомплектован с два корпуса Лангстрот Рут, два магазина Дадан Блат или корпус Лангстрот Рут и магазин Дадан Блат.
Произвежда се във вариант 8, 10 и 12 рамков.
Дебелина на стените на плодника, корпуса и магазина – 25 mm, 30 mm или 35 mm.