Производство на пчелни кошери с класически дърводелски сглобки

Кошери Дадан Блат <br />(8, 10 и 12 рамкови)
  Плодниците и магазините се произвеждат с дебелина 25 и 35 мм. Изработват се от изсушена иглолистна дървесина с влажност до 12 %. По заявка на клиента кошерите могат да бъдат боядисани с грунд и водоустойчив UV безцветен лак или с ...
Хибриден модел <br />(8, 10 и 12 рамкови)
Кошерът може да бъде окомплектован с два корпуса Лангстрот Рут, два магазина Дадан Блат или корпус Лангстрот Рут и магазин Дадан Блат. Произвежда се във вариант 8, 10 и 12 рамков. Дебелина на стените на плодника, корпуса и магазина – 25 mm, 30 mm или 35 mm. ...
Кошери Лангстрот Рут (многокорпусни кошери)<br/>(8 и 10 рамкови)
Изработват се от изсушена дървесина с равновесна влажност 10-12 %. Кошерите могат да бъдат боядисани с грунд и водоустойчив UV безцветен лак. По желание на клиента могат да бъдат боядисани с цветна водоустойчива боя. Кликнете тук, за да раз...
British Standard National Bee Hives
British Standard Commercial Bee Hives
12er Dadant US
Ablegerkasten US Dadant
ДРУГИ КОШЕРИ
 Кошер Лежак Кошер  Кенийски Нуклеус Кенийски Нуклеус Кенийски 8 рамков  
Нуклеус
Произвеждат се плодникови, корпусни и магазинни нуклеуси с 5, 6 или 8 рамки. Дъната могат да бъдат обикновени или вароа дъна за прашец. Хранилките могат да бъдат обикновени или милерови. Покривите са винаги прави.
Компоненти за кошери
Производство на дъна, плодници, корпуси, магазини, хранилки, подпокривни табли, разделителни табли, ханеманови решетки и др. компоненти за различните видове кошери....
.