Старинни къщи

Начинът на реставрация или ремонт на всяка стара къща е строго индивидуален и зависи от редица фактори – както обективни, така и субективни.

Първоначално се прави техническо заснемане на състоянието на къщата, като подробно се описват фундаментна на къщата, състоянието на стени и тавани, особености на терена, състоянието на врати и прозорци, вътрешни и външни мазилки и шпакловки, състояние на покрива и под-покривната конструкция. Отбелязват се местата, където е имало течове или има вероятност за поява на течове по основи, стени и тавани. Прави се приблизително архитектурно заснемане, което ще послужи за изработка на последваща оферта за реставрация или ремонт на къщата.

Обикновено къщите строени у нас за периода от 60-те до 80-те години на миналия век в преобладаващата си част са еднотипни, изградени по типови проекти, обикновено са едно и двуетажни и най-често са без мазета. Стените са тухлена зидария, отвътре са с мазилка и шпакловка, отвън са с мазилка и пръската циментова декорация. Основите са преобладаващо с ивични бетонови фундаменти, пода и междуетажните плочи са изпълнени като стоманобетонови. Покривът е керемиден, само с носещи керемидите летви без дъсчена обшивка или друг вид изолации. Вратите са изработени от масивна дървесина или в по-ново време като шперплатови или фазерни. Прозорците са дървени двукрилни или тип-топ система.

Къщите, строени в периода от 30-те до 60-те години на миналия век са с доста по-богата архитектурна палитра, като е обръщано специално внимание на архитектурните елементи, които придават по-красив външен вид на къщата. Преобладаваща са строени като едноетажни със сутерен или мазе. Приземният етаж е бил с 50-70 см. по-висок от кота терен. Характерно за този период на строителство са високите помещения, достигащи до 3.50 метра. Стените са тухлена зидария, отвътре са с мазилка и шпакловка, отвън са с мазилка и пръскана циментова декорация. Основите са зидани от камък. Подът е от дървени греди, а между-гредовото разстояние е запълнено със сгурия. Подовото покритие обикновено е от дебело дюшеме. Таванът е също гредоред. Покривът е керемиден с изолация от керпич непосредствено под керемидите. Вратите са изработени от масивна дървесина, прозорците са дървени двукрилни с единични стъкла.

Къщите, строени у нас преди 30-те години на миналия век също са с богата  архитектурна палитра, като не са икономисвани архитектурните елементи, които правят къщата по-красива. Обикновено това са едноетажни къщи от тип „плетарка”. Повечето от тях са били изграждани с мазе под една от стаите. Обикновено стените са от плет от т.нар. ритловици, оплетени като мрежа от тънки жилави пръти в комбинация с кал или глина и слама. Основите са зидани от камък, които е уплътняван с глина или пръст. Подът е от дървени греди, а между-гредовото разстояние е запълнено с пръст. За подовото покритие обикновено са използвали утъпкана глина. Таванът е от носещи греди, издялани на ръка, а между гредите има каратаван измазан с глина. Покривът е от турски керемиди или каменни плочи. Вратите са изработени от масивна дървесина, прозорците са дървени еднокрилни, като характерното за тях, е че са се отваряли навън.

Пример за успешно реставрирани стари къщи от началото на миналия век могат да се видят в Копривщица, Несебър, Троянския балкан –  с. Терзийско, с. Шипково, с. Балабанско и на други места.

Старата българска къща има своята специфика – тя до голяма степен е уникална, чаровна и в съзвучие с природата, както поради естествените материали, от които е построена, така и поради нейното вписване в пейзажа на местността, където е резположена.

Характерен елемент за старата българска къща е сухата каменна зидария на сутеренни помещения, част от първия етаж, външни пътеки и каменни зидове. Специфичната комбинация от зидан камък и дървена фасада придава уникалното топло  излъчване на старата българска къща.

Решението дали да се реставрира, укрепи или изгради наново една стара къща зависи от нейното състояние и намерението на инвеститора. Всеки един материал има свой живот и експлоатационни възможности. В много случаи има конструктивни елементи, които са изживели своята носимоспособност поради въздействието на атмосферните условия – слънце, дъжд, влага, конденз,  сняг.

Ние ще Ви предложим как да постъпите с наследствената стара къща, колко ще струва ремонта, какви технологии да се използват и как да се изпълнят,  така че да запазим автентичния вид на старата къща и същевременно да я направим с всички съвременни удобства.