Въпроси

Устойчиви ли са дървените къщи при земетресения?
Устойчиви ли са на пожари дървените къщи?
Устойчиви ли са на наводнения дървените къщи?
Продължителност на живот на дървените къщи?