Производство на пчелни кошери с класически дърводелски сглобки

<br/>Нуклеус


Нуклеус

Произвеждат се плодникови, корпусни и магазинни нуклеуси с 5, 6 или 8 рамки. Дъната могат да бъдат обикновени или вароа дъна за прашец. Хранилките могат да бъдат обикновени или милерови. Покривите са винаги прави.
<br/>Компоненти за кошери


Компоненти за кошери

Производство на дъна, плодници, корпуси, магазини, хранилки, подпокривни табли, разделителни табли, ханеманови решетки и др. компоненти за различните видове кошери....
.